2017 წელს გორის მუნიციპალიტეტში 35 შემაკავებელი ორდერი გაიცა

თებერვალი 16 2018 font size decrease font size increase font size
Rate this item
(0 votes)

2017 წელს გორსა და გორის მუნიციპალიტეტში 35 შემაკავებელი ორდერი დაიწერა - ეს ინფორმაცია რადიო „მოზაიკამ“ შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან მიიღო.

 

კანონის თანახმად, „შემაკავებელი ორდერი არის პოლიციის  უფლებამოსილი თანამშრომლის მიერ გამოცემული აქტი, რომლითაც განისაზღვრება ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის შემთხვევაში მსხვერპლის დაცვის დროებითი ღონისძიებები“.

შემაკავებელ ორდერს გამოცემის შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს პოლიციის უფლებამოსილი თანამშრომელი. ორდერი გამოიცემა 1 თვემდე ვადით. ორდერის მოქმედების ვადის გაგრძელება სასამართლოს გადაწყვეტილებით შესაძლებელია ორდერის მოქმედების პერიოდში და დამატებით არა უმეტეს 3 თვით, თუ არსებობს საფრთხე მსხვერპლის ან ოჯახის სხვა წევრის მიმართ.

ორდერის გამოცემის მოთხოვნის უფლება მსხვერპლს, აგრეთვე მისი ოჯახის წევრს ანდა მსხვერპლის თანხმობით პირს, რომელიც მსხვერპლს უწევს სამედიცინო, იურიდიულ, ფსიქოლოგიურ დახმარებას, ხოლო არასრულწლოვნის მიმართ ძალადობის შემთხვევაში – ასევე მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს.

Read 1457 times

გორის სათემო რადიო "მოზაიკას" პარტნიორი

studia-re

გორის სათემო რადიო "მოზაიკას" პარტნიორი

ნიმდი